201607_01iai01

KAKUSEI (2016)

TADAOMI SHIBUYA SOLO EXHIBITION "IAI" / HPGRP GALLERY TOKYO

201607_02iai01

A.I.(2016)

TADAOMI SHIBUYA SOLO EXHIBITION "IAI" / HPGRP GALLERY TOKYO

201602_01chowa01

CHOWA (2016)

"JOMON ALIVE" / TAKASHIMAYA SHINJUKU BIJYUTSU GARO

201607_01fusion01

FUSION(2016)

TADAOMI SHIBUYA SOLO EXHIBITION "IAI"/HPGRP GALLERY TOKYO

img_0841

MINI(2016)

LIVEPAINTING / BMW GROUP TOKYO BAY GROUND OPENING EVENT