201607_01iai01

KAKUSEI (2016)

TADAOMI SHIBUYA SOLO EXHIBITION "IAI" / HPGRP GALLERY TOKYO